ស្លាកនិងកាសែត

ស្លាក និងកាសែត

មគ្គុទ្ទេសក៍ឧបករណ៍សម្រាប់កម្មវិធី NDC Hot Melt adhesive ។យើងមានបទពិសោធន៍ជោគជ័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកម្មវិធី HMA នៃ Thermal Label, Transparent Label, Bottomless Label, Express Label, Medical Tape, Fiber Tape, Kraft Tape ជាដើម។

LABEL-AND-TAPE-1
LABEL-AND-TAPE-7
LABEL-AND-TAPE-2
LABEL-AND-TAPE-3
LABEL-AND-TAPE-10
LABEL-AND-TAPE-6
LABEL-AND-TAPE-4
LABEL-AND-TAPE-9
LABEL-AND-TAPE-8
LABEL-AND-TAPE-5

ទុកសាររបស់អ្នក៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង។